Search
Sunday 22 July 2018
  • :
  • :

Category: Dịch vụ

Vệ sinh công nghiệp tại Thái Nguyên

Vệ sinh công nghiệp tại Thái Nguyên

Vệ sinh công nghiệp tại Thái Nguyên dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp giá cả...

Cung ứng lao động thái Nguyên

Cung ứng lao động Thái Nguyên

Cung ứng lao động Thái Nguyên dịch vụ cung ứng nhanh nguồn lao động chất lượng cho...

Cung ứng lao động tại khu công nghiệp Hoàng Gia

Cung ứng lao động tại khu công nghiệp Hoàng Gia Bình Dương – uy tín với nguồn lao...

Cung ứng lao động cho gia công cơ khí

Cung ứng lao động cho gia công cơ khí

Cung ứng lao động cho gia công cơ khí tại Bình Dương, Long An, Đồng Nai và các tỉnh...

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cây xanh

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cây xanh

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cây xanh tại Bình Dương. Dịch vụ vệ sinh...

Cung ứng lao động tại Thủ Đức tp Hồ Chí Minh

 Cung ứng lao động tại Thủ Đức tp Hồ Chí Minh – Cung ứng lao động t hời vụ tại...

Cung ứng lao động thời vụ tại Bình Dương

Cung ứng lao động thời vụ tại Bình Dương  – Cho thuê lại lao động Bình Dương uy...

Cung ứng lao động tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3

Cung ứng lao động tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 – Cho thuê lao động tại Mỹ Phước Bình...

Dịch vụ cung ứng lao động ở Bình Dương

Dịch vụ cung ứng lao động ở Bình Dương – Cung cấp thợ hàn, thợ điện, cơ khí...

Cung ứng lao động thời vụ tại Long An

Cung ứng lao động thời vụ tại Long An – Cho thuê lao động tại Long An chuyên nghiệp và uy...