Search
Tuesday 22 January 2019
  • :
  • :

Category: Tin tức

Đồng Nai, Bình Dương khát gần 100.000 lao động

Cứ sau Tết hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, nơi có nhiều khu chế xuất – khu công...

Bình Dương, Đồng Nai thiếu hơn 50 nghìn lao động sau Tết

Bình Dương và Đồng Nai phải tổ chức sàn giao dịch việc làm để cung ứng lao động cho...