Search
Thursday 18 April 2019
  • :
  • :

Category: Dịch vụ

Cho thuê lao động tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Cho thuê lao động tại Thành Phố Hồ Chí Minh số lượng không giới hạn, chất lượng lao...

Cung cấp lao động khu công nghiệp Nam Tân Uyên

Cung cấp lao động khu công nghiệp Nam Tân Uyên với nguồn lao động dồi dào và chất...

Cung ứng lao động tại khu công nghiệp VISIP 2

Cung ứng lao động tại khu công nghiệp VISIP 2 với hàng trăm lao động tốt tại đây. Cung ứng lao...

Cung ứng lao động tại VISIP Bình Dương

Cung ứng lao động tại VISIP Bình Dương với gần 400 đối tác đã sử dụng dịch vụ. Cung ứng lao...

cung ứng lao động tại khu công nghiệp sóng thần

cung ứng lao động tại khu công nghiệp sóng thần Bình Dương – chuyên nghiệp, chất...

Cung cấp lao động tại Biên Hòa Đồng Nai

Cung cấp lao động tại Biên Hòa Đồng Nai chuyên nghiệp. Cung cấp lao động tại Biên...

Vệ sinh công nghiệp tại Bình Dương

Vệ sinh công nghiệp tại Bình Dương, nhà sạch an toàn và chuyên nghiệp. Vệ sinh...

Cung cấp lao động thời vụ

Cung cấp lao động thời vụ chuyên nghiệp và uy tín. Cung cấp lao động thời vụ đang là một...

Cung cấp lao động cho gia công sản xuất sắt thép

Cung cấp lao động cho gia công sản xuất sắt thép tại Bình Dương và các tỉnh lân...

Cung cấp lao động tại thành phố Hồ Chí Minh

Cung cấp lao động tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín, hiệu quả Cung cấp lao...