Search
Sunday 19 November 2017
  • :
  • :

Archives post

cung-ung-lao-dong-binh- duong

Đồng Nai, Bình Dương khát gần 100.000 lao động

Cứ sau Tết hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, nơi có nhiều khu chế xuất – khu công...

705331015

Bình Dương, Đồng Nai thiếu hơn 50 nghìn lao động sau Tết

Bình Dương và Đồng Nai phải tổ chức sàn giao dịch việc làm để cung ứng lao động cho...